Nyelvválasztás:

Tornyai-téka - VIDEÓK

A Tornyai János Múzeum névadójáról elnevezett videósorozatot indított, a Tornyai-téka adásaiban a közgyűjtemény értékei, érdekességei, kiállításai, régészeti feltárásai, a tudományos munkatársak kutatásai és azok eredményei mellett az Emlékpont által feldolgozott korszak történelmi eseményei elevenednek meg.

Tornyai-téka, 45. rész
A szociáldemokrata embermentő, Karig Sára

A svéd diplomata, Raoul Wallenberg által szervezett vöröskeresztes misszióval együttműködve számos zsidó család életét mentette meg a vészkorszakban Karig Sára (1914-1999), aki életét és embermentő tevékenységét is bemutatja Nagy Gyöngyi történész.

Tornyai-téka, 44. rész
A Tornyai János Múzeum könyvtárának kincsei

A Tornyai János Múzeum 1950-ben létrejött könyvtárát és annak régi kiadványait mutatja be Radnai Kitti könyvtáros.

Tornyai-téka, 43. rész
Észak-Magyarország cseh megszállása

1918 novemberében törtek be először cseh csapatok Magyarország területére, majd fokozatosan szállták meg a magyar állam szlovák, majd magyar többségű régióit. Vincze Gábor történész előadása.

Tornyai-téka, 43. rész
186 év börtön - a „sámsoni fiúk” története

A Magyar Ellenállási Mozgalmat 1951-ben húsz békéssámsoni fiatalember hozta létre. Történetüket Nagy Gyöngyi történész mutatja be.

Tornyai-téka, 41. rész
A vásárhelyi tanító Európa hadszínterein

Vitéz Szabó Gyula (1897–?) tanító 1915 őszétől az első világháború végéig teljesített katonai szolgálatot. Albumában, melyet Bernátsky Ferenc történész-muzeológus tár a nézők elé, a román, a bukovinai, majd megint a román és végül az olasz harctér eseményeit dokumentálta.

Tornyai-téka, 40. rész
A „megnyesett fa” esete a szocializmussal. Történelmi egyházak a kommunista diktatúrában.

Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató a Mindszenty József bíboros elleni koncepciós perről éppúgy mesél, mint utóda, Lékai László címben jelzett jelmondatáról a történelmi egyházak kommunizmus alatti történetét bemutató előadásában.

Tornyai-téka, 39. rész
Soós István polgármester kitüntetése

A múzeum látványraktárában kiállított Hadikereszt Polgári Érdemekért kitüntetést dr. Soós István az első világháború idején főjegyzőként – későbbi Hódmezővásárhely polgármestere ‑ kifejtett buzgó és eredményes munkájának elismeréseként kapta 1918 februárjában. Bernátsky Ferenc helytörténész előadása.

Tornyai-téka, 38. rész
A „homoki apostol”: Gregus Máté, Székkutas megteremtője

Gregus Máté igazi „self-made man” volt, aki a semmiből virágzó mintagazdaságot hozott létre Vásárhely határában. Az ő és családja életét, meghurcolásukat ismerteti Vincze Gábor, az Emlékpont történésze.

Tornyai-téka, 37. rész
Orwelltől Bibóig: a disznóktól „Hruscsov bíborosig”.

Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató George Orwell és Bibó István műveinek tükrében mutatja be a totális szocialista diktatúrák egyházpolitikáját.

Tornyai-téka, 36. rész
Dísztálak a vásárhelyi dalárda jubileumára

A vásárhelyi zenei élet relikviái közé tartozik a Tornyai-múzeum látványraktárban őrzött két dísztál, amelyek történetei Bernátsky Ferenc helytörténész által elevenednek meg.

Tornyai-téka, 35. rész
A régészeti raktár kincsei

A régészeti föltárások nyomán múzeumba került leletek műtárgyakká válását mutatja végig Csányi Viktor régész.

Tornyai-téka, 34. rész
Galyasi Miklós múzeumigazgató 1958-as koncepciós pere

Galyasi Miklós Hódmezővásárhely szellemi élet jeles alakja, akit 1946-tól lett a városi múzeum igazgatója. Bár az 1956-os forradalom napjaiban passzívan viselkedett, ennek ellenére 1958-ban egy munkatársának följelentése alapján – mint arról Vincze Gábor történész beszámol – koncepciós eljárásban két és fél évre ítélték.

Tornyai-téka, 33. rész
Kádár Sándor magyarországi és itáliai katonai pályafutása

A vásárhelyi Kádár Sándor (1829–1910) magyar negyvennyolcas őrmesterből lett az olaszországi magyar légió főhadnagya. Kalandos életéről, olasz katonai okiratait is bemutatva beszél Bernátsky Ferenc történész.

Tornyai-téka, 32. rész
Régészek a tram-train vonalán

A Tornyai János Múzeum 2016 tavasza óta vesz részt a Szeged és Hódmezővásárhely között épülő tram-train közúti és vasúti munkáihoz kapcsolódóan az előírt régészeti szakfeladatokban és számos régészeti kutatást végzett az építkezéssel érintett területen. Csányi Viktor a beruházás során folytatott régészeti szakmai munkát és annak eredményeit ismerteti.

Tornyai-téka, 31. rész
A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatainak emlékére

A hódmezővásárhelyi zsidó közösségek történetének elmúlt évszázadait idézi föl – külön kitérve a Soá tragédiájára és az annak áldozatul esett mintegy négyszáz vásárhelyi polgár sorsára – emlékező beszédében Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató.

Tornyai-téka, 30. rész
Szocialisták a kommunista diktatúra ellen

Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató előadásából kiderül, hogy a hódmezővásárhelyi szociáldemokrata parlamenti képviselő, Erdei István éppúgy bírálta a kádári államszocialista rendszert, mint a kommunista Nagy Imre.

Tornyai-téka, 29. rész
Wiener Tibor, a „volksbundista” hódmezővásárhelyi ortodox lelkész

Dr. Wiener Tibor (1887-1978) római katolikus teológiát végzett, de 1923-ban kilépett egyházából és a szerb ortodox felekezet szolgálatába állt. Regényes életútját Vincze Gábor történész ismerteti.

Tornyai-téka, 28. rész
Béla cigány hegedűje

A híres vásárhelyi cigányprímás, Czutor Béla (1863–1909) azaz „Béla cigány” hegedűjének a Bolzanótól Hódmezővásárhelyig tartó útját is meséli el Bernátsky Ferenc helytörténész.

Tornyai-téka, 27. rész
Magyar-román etnikai konfliktus 1990 márciusában Marosvásárhelyen

Vincze Gábor történész az öt halálos áldozatot és több száz sebesültet követelő marosvásárhelyi összecsapást mutatja be 1990-ből.

Tornyai-téka, 26. rész
Építés alatt – a kiállítás előkészítése

Az elmúlt szűk évtized régészeti feltárásait bemutató tárlat előkészületeiről és a háttérmunkálatairól beszél Csányi Viktor, a Tornyai János Múzeum régésze.

Tornyai-téka, 25. rész
Trianon és a katolikus egyház

Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató a trianoni békediktátum hatására bekövetkezett felekezeti változásokat ismerteti és néhány érdekességet is elmond a katolicizmus történetéről.

Tornyai-téka, 24. rész
A trianoni békediktátum története

Nagy Gyöngyi történész előadásában a trianoni békeszerződés száz évvel ezelőtti aláírásáról és az annak kapcsán bekövetkezett határmódosulásokról, valamint gazdasági és infrastrukturális hatásokról beszél, de hallhatunk a békediktátum magyar társadalom általi fogadtatásáról is.

Tornyai-téka, 23. rész
Magyarország román megszállása, 1919–1920

Vincze Gábor történész felidézi Magyarország román hadsereg általi megszállását: 1919-1920 között az országot módszeresen kifosztották és több tömeggyilkosságot is elkövettek - Hódmezővásárhelyen 56 áldozata volt a románok kegyetlenkedésnek.

Tornyai-téka, 22. rész
Az első világháborús hadifogoly, id. Szabó Lajos csizmadiamester naplója és katonaládája

A Nagy Háború orosz hadifogságát megjárt id. Szabó Lajos (1891–1974) múzeumba került személyes tárgyairól mesél Bernátsky Ferenc helytörténész.

Tornyai-téka, 21. rész
110 éve született Kohán György festőművész

Kohán György (1910–1966) a 20. századi magyar festészet karakteres alakja volt, akinek életútját és a vásárhelyi múzeumban őrzött műveit Képiró Ágnes művészettörténész mutatja

Tornyai-téka, 20. rész
Kiss Lajos és Nyíregyháza

Kiss Lajos (1881-1965) néprajzkutató, a vásárhelyi múzeum első igazgatójának nyíregyházi munkásságát, a nyírségi közgyűjtemény vezetőjeként elért eredményeit mondja el Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum történész-muzeológusa.

Tornyai-téka, 19. rész
A restaurálás módszerei

A régészeti föltárások során előkerült leletek restaurálását, azok technikáit ismerteti Molnárné Balázs Zsuzsa restaurátor.

Tornyai-téka, 18. rész
Vasfüggönyön innen és túl. A hidegháború évtizedei

Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató előadásában a hidegháború évtizedeit, az Egyesült Államok és a kommunista Szovjetunió közötti kommunikációs, fegyverkezési és technológiai-fejlesztési versengést tekinti át.

Tornyai-téka, 17. rész
A díjtalan önkéntestől a múzeumőrig

Kiss Lajos (1881-1965) néprajzkutató, a vásárhelyi múzeum első igazgatójának 1905-től 1912-ig tartó életútját, házasságkötését és családját mutatja be Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum történész-muzeológusa.

Tornyai-téka, 16. rész
Egy légifelvétel nyomában Szikáncson

Csányi Viktor, a Tornyai János Múzeum régésze a szikáncsi határban 1963-ban fellelt páratlan aranylelet „utóéletét”, a lelőhelyről készített légifelvételek kutatásait ismerteti.

Tornyai-téka, 15. rész
Hódmezővásárhely szovjet megszállása Pákozdy Ferenc emlékein keresztül

Pákozdy Ferenc (1904-1970) vásárhelyi író visszaemlékezést írt Hódmezővásárhely 1944. őszi szovjet megszállásáról. Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történészének előadásában nemcsak a Vörös Hadsereg bevonulása elevenedik meg, hanem az államszocializmus korának cenzúrája is.

Tornyai-téka, 14. rész
A Tornyai János Múzeum képzőművészeti gyűjteményének legújabb darabjai

A közgyűjtemény részre 2019-ben 1-1 alkotást adományoztak a XX. Vásárhelyi Festőszimpózium résztvevői; a műveket Képiró Ágnes művészettörténész elemzi a videóban.

Tornyai-téka, 13. rész
Régészeti feltárások Csomorkányon

Fémdetektoros kutatásokkal és terepbejárással zajlik az egykori Csomorkány mezőváros régészeti feltárása. A terepi munkák eredményeit Csányi Viktor, a Tornyai János Múzeum régész-muzeológusa ismerteti.

Tornyai-téka, 12. rész
Kommunista egyházüldözés a gyakorlatban

Dr. Miklós Péter történész, a Tornyai János Múzeum igazgatója, az Emlékpont intézményvezetője előadásában a hódmezővásárhelyi katolikus egyház 1944–1950 közötti történetét mutatja be.

Tornyai-téka, 11. rész
Kiss Lajos vásárhelyi évei

A vásárhelyi múzeum első igazgatója, Kiss Lajos (1881-1965) szegényparaszti család gyermekeként született 1881-ben. Gyermekkoráról, a vásárhelyi református elemi iskolában és a főgimnáziumban eltöltött éveiről és tanulmányairól Bernátsky Ferenc helytörténész beszél.

Tornyai-téka, 10. rész
„A legveszélyesebb főpap” Badalik Bertalan püspök

A hódmezővásárhelyi születésű Badalik Bertalan (1890-1965) veszprémi. püspök életútját Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató foglalta össze.

Tornyai-téka, 9. rész
Városunk, Csomorkány

Hódmezővásárhely határának egyetlen, még ma is látható Árpád-kori építészeti emléke Csomorkány mezőváros egykori templomának romja. A gazdag középkori település történetét Csányi Viktor, a Tornyai-múzeum régész-muzeológusa ismerteti.

Tornyai-téka, 8. rész
Kihelyezett népbíróság Hódmezővásárhelyen

Az1945-ben felállított, a kommunista hatalomátvételt elősegítő népbíróságok és népügyészségek mintegy 150 vásárhelyi lakost érintő, többségében koncepciós eljárású tárgyalásait veszi górcső alá Vincze Gábor, az Emlékpont történésze.

Tornyai-téka, 7. rész
Kass János alkalmazott grafikai munkássága

A tíz éve elhunyt Kass János (1927–2010) kétszeres Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas grafikusművész – aki az egyik legtermékenyebb hazai könyvillusztrátor és bélyegtervező volt, s az alkalmazott grafika számos más területén is maradandót alkotott – munkásságáról beszél Képiró Ágnes művészettörténész.

Tornyai-téka, 6. rész
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

A holokauszt közel hatmillió európai áldozatára, köztük mintegy négyszázezer magyar honfitársunkra emlékezett Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató.

Tornyai-téka, 5. rész
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja

1947-ben április 12-én kezdődött meg a felvidéki magyar lakosság jelentős részének kitelepítése a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény keretében, amely számos dél-alföldi család sorsát is érintette. Történetüket Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történészének előadásából ismerhetjük meg.

Tornyai-téka, 4. rész
Identitások válaszútján? Magyar zsidó költőkről

A magyar költészet napján Dr. Miklós Péter múzeumigazgató néhány huszadik századi magyar zsidó alkotó munkásságáról fejti ki gondolatait, valamint fölidézi Radnóti Miklós 1935. május 25-i hódmezővásárhelyi látogatását.

Tornyai-téka, 3. rész
Választások magyar módra: harminc éve szabadon

1990. április 8-án tartották az első szabad választásokat a rendszerváltozás utáni Magyarországon, amelynek történetét Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató, az Emlékpont intézményvezetője tekinti át.

Tornyai-téka, 2. rész
Embermentők a 20. századi Magyarországon: Karády Katalin

Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történésze Karády Katalin (1910–1990) színésznő pályafutását és a második világháború alatti, kevéssé ismert embermentő tevékenységét mutatja be.

Tornyai-téka, 1. rész
Április 4.: a „felszabadulás ünnepe”?

Az államszocializmuskori történetírás szerint 1945. április 4-én fejeződött be Magyarország „felszabadulása”. A hetvenöt évvel ezelőtti eseményekről, hazánk szovjet megszállásáról, s annak rövid- és hosszútávú következményeiről Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató beszél.

Eseménynaptár
« » 2022 december
ke sze csü szo va
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1